Paramedische diensten

Kinesitherapie

Alle residenten kunnen beroep doen op kinesitherapeuten van het woonzorgcentrum. U kan uw kinesitherapeut vrij kiezen als ROB bewoner en als bewoner in het centrum voor kortverblijf. De kine is enkel voor RVT bewoners inbegrepen in de ligdagprijs.

Wij stimuleren onze zorgbehoevende bewoners om zo zelfredzaam mogelijk te functioneren, zodat een verbetering of het behouden van de functionaliteit en de kwaliteit van het leven en verblijf gerealiseerd mag worden. Naast de klassieke kinesitherapeutische behandelingen met het oog op motorische, cardiovasculaire, respiratoire, neurogene en functionele aspecten, staan ook de comfortzorg, het adviseren en beoordelen van hulpmiddelen, psychomotorische training en preventie (vooral valpreventie) centraal.

Ergotherapie

De animator werkt steeds nauw samen met de ergotherapeuten. Maandelijks is er een vergadering waarin de thema’s voor de volgende maand worden uitgewerkt en voorstellen worden bekeken. De animator is ook verantwoordelijk voor de versiering en de thematafels, zodat de bewoners de seizoenen, de feestdagen en de gebeurtenissen kunnen bijhouden.

Logopedie

Er kan beroep gedaan worden op een externe logopedist(e).
Logopedie heeft als doel de communicatie optimaliseren door middel van spraak- en taaloefeningen. Ook behandelingen i.k.v. voedingsinname bij bewoners zijn mogelijk.