Kamers

Wij bieden een ruime één- of tweepersoonskamer aan met persoonlijke badkamer, alsook kamers voor kortverblijf.

De bewoner mag de kamer naar zijn/haar smaak inrichten in de mate dat deze een normale bewoning mogelijk maakt. Er dient voldoende bewegingsruimte te zijn voor de bewoner en het personeel.

Er mogen geen matten gelegd worden in de kamers, gelet op hygiëne en valgevaar.

De bewoner maakt gebruik van het daartoe voorziene ophangsysteem om kaders of foto’s op te hangen aan de muur. Er mogen geen nagels in de muur geklopt worden.

De bewoner zal – indien hij de kamer (om welke reden ook) ontruimt – in goede staat afleveren.

Verblijf:

Dagprijs:

De dagprijs bevat de kosten voor volgende elementen:

A/ Woonfunctie:

 • het gebruik van de kamer;

 • het meubilair van de kamer aangepast aan de toestand van de bewoner;

 • de basisaccomodatie en het meubilair overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden;

 • het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de bewoner dit vereist;

 • het aangepast meubilair van de gemeenschappelijke plaatsen;

 • het gebruik, de schoonmaak en het onderhoud van alle sanitaire installaties;

 • het gebruik van de gemeenschappelijke plaatsen, met inbegrip van de liften;

 • het onderhoud van het patrimonium van de voorziening en het algemeen onderhoud en de schoonmaak van de gemeenschappelijke plaatsen, inclusief de materialen en producten;

 • de herstellingen van de kamers en overige lokalen die voortvloeien uit een gewoon woongebruik ervan;

 • het onderhoud van de individuele kamer, en van het meubilair en het materiaal in deze kamer, inclusief het specifieke onderhoud uitgevoerd na het overlijden en het vertrek van de bewoner;

 • onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten door normale slijtage (vb behang, schilderwerk);

 • de verwarming van de kamer en gemeenschappelijke plaatsen, het onderhoud van deze installaties en de wijziging ervan;

 • het stromende koude en warme water en het gebruik van elke sanitaire installatie;

 • de elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik;

 • het elektriciteitsverbruik (inclusief het verbruik van alle individuele toestellen en installaties van de bewoner, zoals tv, radio, koelkast, wifi, computer of pc, telefoon of mobiele telefoon);

 • de installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in functie van gemeenschappelijk gebruik;

 • de individuele en collectieve toegang tot de door de voorziening ter beschikking gestelde interne en externe communicatie voor radio, televisie, telefoon en internet (aansluitingen, aansluitings-, herstellings- en onderhoudskosten);

 • het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie, radio, internet of andere audiovisuele media;

 • de keukeninstallaties, het onderhoud ervan, de wijziging ervan volgens de toepasselijke wetgeving en de toevoer van de grondstoffen en de opslag ervan;

 • de beschikbaarstelling, het onderhoud en de vervanging van het beddengoed ter beschikking gesteld door de voorziening en aangepast aan de zorgnood van de bewoner, waaronder minstens een matras aangepast aan de zorgnood van de bewoner, dekens, spreien, laken, hoofdkussens, steeklaken. Al deze elementen moeten op regelmatige basis vervangen worden en bij zichtbare vervuiling;

 • de bescherming van het beddengoed in geval van o.a. incontinentie, decubitus, besmettelijke ziekten, …

 • de standaarduitrusting voor kamerverduistering (via gordijnen of rolluiken), behang en meubelstof;

 • was en stomerij van het niet-persoonlijk linnen;

 • het ter beschikking stellen, onderhouden en herstellen van extra toestellen om de temperatuur te regelen als de temperatuur niet voldoet aan wat is bepaald in de erkenningsvoorwaarden.

B/ Zorgfunctie:

 • medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien zijn in de tussenkomst door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor het bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst;

 • medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien zijn in de basistegemoetkoming zorg, voor het bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst;

 • incontinentiemateriaal, aangepast aan de zorgnood van de bewoner;

 • kosten die voortvloeien uit het materiaal dat nodig is om de noodzakelijke handelingen te stellen door zorgbeoefenaars tewerkgesteld in de voorziening, ook voor het deel dat niet gedekt is door de basistegemoetkoming voor zorg of enige andere tegemoetkoming, zoals bv steriele handschoenen.

C/ Leeffunctie:

 • de bereiding en verdeling van de maaltijden (inclusief de diëten) met inbegrip van de dranken, de tussendoortjes en de dranken waarvan de verdeling tussen de maaltijden systematisch gebeurt;

 • de maaltijdbedeling op de kamer;

 • onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water;

 • lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen, een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd, …);

 • lichaamshygiëne van het gehele lichaam;

 • basispakket van persoonlijke toiletartikelen (minstens toiletpapier, zeep, shampoo en tandpasta) standaard aangeboden door de voorziening;

 • de dagelijkse activiteiten in het kader van begeleiding wonen en leven, recreatie en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd.

D/ Beleidsfunctie:

 • de administratieve kosten, ongeacht de aard ervan, die gebonden zijn aan de huisvesting of de opvang van de bewoner of die de werking van de voorziening betreffen;

 • verzekeringspolissen van allerlei aard: de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering alsmede alle verzekeringen die de beheerder overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan, met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de bewoner;

 • belastingen eigen aan de uitbating van de voorziening.

Extra diensten geleverd door het woonzorgcentrum:

Volgende individuele diensten en leveringen zijn niet inbegrepen in de dagprijs en mogen met een marge worden aangerekend. Zij worden afzonderlijk verrekend op de maandelijkse factuur als zijnde extra toeslag bovenop de dagprijzen:

A/ Woonfunctie:

 • de individuele en collectieve toegang tot de door de voorziening ter beschikking gestelde interne en externe communicatie voor radio, televisie, telefoon en internet (abonnementskosten en kosten individueel gebruik);

B/ Leeffunctie:

 • de dranken buiten de maaltijden die op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water);

 • supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de bewoner;

 • de specifieke activiteiten in het kader van begeleiding wonen en leven, recreatie en therapeutische activiteiten die door de voorziening buiten de dagelijkse activiteiten in het kader van begeleiding wonen en leven, recreatie en therapeutische activiteiten worden georganiseerd, die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen en waartoe de bewoner de vrije keuze heeft om hieraan deel te nemen mits betaling;

Extra diensten geleverd door derden:

Volgende individuele diensten en leveringen die op vraag van de bewoner worden uitgevoerd door derden, onafhankelijk van het woonzorgcentrum, zijn niet inbegrepen in de dagprijs. Zij worden afzonderlijk verrekend op de maandelijkse factuur als voorgeschoten kosten. Deze uitgaven moeten door de bewoner aan hetzelfde bedrag worden terugbetaald:

A/ Woonfunctie:

 • was en stomerij van het persoonlijk linnen;

 • honoraria van externe verstrekkers van zorg die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de basistegemoetkoming die de voorziening voor de individuele bewoner ontvangt;

 • de individuele bijdragen voor het ziekenfonds;

 • kosten van medicatie (verminderd met de bekomen korting);

 • hospitalisatiekosten;

 • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de basistegemoetkoming voor zorg;

 • kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, … voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de federale ziekteverzekering of de Vlaamse sociale bescherming, of dat niet onder toepassing valt van de overeenkomst tussen de voorziening en de verzekeringsinstelling.

B/ Leeffunctie:

 • pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;

 • beschikbaarheid van beschermingsmateriaal tegen warmte en insectenbeten;

 • persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;

 • herstellingskosten van persoonlijk linnen;

 • vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner;

 • alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner;

C/ Beleidsfunctie:

 • individuele en aanvullende verzekeringen voor de bewoner (o.a. burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering of hospitalisatieverzekering);

 • de kosten van het gebruik van een mortuarium;

 • de begrafeniskosten.

Diefstalpreventie

Waardevolle spullen zoals juwelen en geld bewaart u best op een veilige plek (bijvoorbeeld in een kluis). In het woonzorgcentrum hebben de bewoners geen geld nodig, met uitzondering van de cafetaria. Het is dus niet nodig om in het WZC over grote sommen geld te beschikken. Het WZC is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke goederen. Toch vragen we om bij verlies van goederen en/of vermoeden van diefstal dit zo snel mogelijk te melden. Zo kunnen we dit intern onderzoeken en nadien een oogje in het zeil houden.