Animatie

In onze woonzorgcentra vinden we het belangrijk dat er een bewonersgerichte begeleiding, een zorg op maat is, steeds in nauw overleg met de familie en de omgeving. Deze zorg is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoner.

We streven ernaar dat de autonomie van de bewoner zoveel mogelijk behouden blijft. Indien deze autonomie bedreigd wordt, moeten we zorgen voor een respectvolle ondersteuning en zoeken naar alternatieven.

Onze bewoners worden steeds met respect behandeld. We moeten respect hebben voor zijn/haar eigenheid, gewoontes, ideeën, wensen, mogelijkheden, morele, politieke en religieuze waarden, levensloop, levensverhaal,…

Om dit te bekomen moet er een nauw overleg zijn met de bewoner zelf, maar ook met de familieleden en/of kennissen.

De animatie in de woonzorgcentra zien we veel ruimer dan de activiteiten die dagelijks in groep of individueel worden uitgevoerd. Onder animatie bedoelen we ook de mentaliteit die in de woonzorgcentra heerst, hoe er wordt omgegaan met de bewoners en hun familieleden. We verwachten van het personeel (directie, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici, onderhoudspersoneel, vrijwilligers) dat deze mentaliteit door iedereen wordt aangenomen op elk moment van de dag.

Bij valide bewoners beogen we eerder activerende interventies (zoals groepsspelen, knutselnamiddagen, kookactiviteiten,…), terwijl we bij bewoners met een complexe hulpvraag eerder ondersteunende interventies organiseren (zoals verzorgingsnamiddagen, snoezelen,…).

We drukken er bij het personeel op dat de bewoner niet aanzien wordt als een patiënt. Zo willen we dat de familie niet enkel gezien wordt als bezoeker, maar als samenwerkende partner. Zo kunnen de familieleden steeds deelnemen aan de driemaandelijkse gebruikersraad, waar ze hun suggesties of klachten naar voor kunnen brengen.

We willen dat de zorgverlener naast zijn verzorgende taak ook steeds luistert naar de noden en wensen van de bewoner.

De animator moet steeds een voorbeeldfunctie vervullen. In het interdisciplinaire overleg komt de animator op voor de leef- en woonbelangen van de bewoners. In het onderlinge overleg inspireert en ondersteunt de animator medewerkers over deze visie en ziet erop toe dat deze mentaliteit door alle medewerkers wordt aangenomen.

In onze woonzorgcentra hebben we ook een vrijwilligerswerking. Wanneer er een uitstap wordt gemaakt doen we beroep op vrijwilligers. De vrijwilligers komen ook vaak de bewoners bezoeken en met de feestdagen (Pasen en Kerstmis) brengen ze kleine attenties mee.

Af en toe worden de personeelsleden ondersteund door een vrijwilliger. Zij bedelen de koffie, maken hier en daar een praatje, helpen de bewoners aan tafel en begeleiden hen terug naar de kamer. We zijn van mening dat de vrijwilligers een meerwaarde kunnen betekenen voor het woonzorgcentrum en de bewoners.

Ook willen we ervoor zorgen dat de vrijwilligers een goede begeleiding krijgen en dat ze steeds met vragen en suggesties bij iemand terecht kunnen. Deze taak zal de ergotherapeut/animator op zich nemen. De directie zal zorgen voor een overeenkomst en de nodige verzekeringen.

We trachten ervoor te zorgen dat de vrijwilligers, samen met de vaste personeelsleden de animatieve visie tot uitvoering brengen in onze woonzorgcentra.

In de huisbibliotheek kunnen boeken ontleend worden met gewone letterdruk maar ook grootletterdruk. Door onze samenwerking met de stadsbibliotheek zijn er steeds nieuwe boeken ter beschikking. De ergotherapeut en/of animator komt op regelmatige tijdstippen langs op de kamer om u de kans te geven boeken te ontlenen.